logo Umowy o kurs

TOP Link

Kliknij Top link
i przeczytaj również opis regulaminów.

reg

 

TOP Link

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

 

TOP Link

Kliknij na Top link i dowiedz się więcej na temat naszego nauczania
na platformie
Skype

skype

umowaRodzaje umów

Każdy kurs ma swoją własną umowę
i swój regulamin lub regulaminy.
Celem podpisywania umowy jest
pisemne zagwarantowanie klientowi jego praw.
Umowa precyzuje jakie usługi i na jakich warunkach przysługują klientowi z uwagi na
podpisanie przez niego umowy.

Umowa, podaje też wielkość i terminy opłat, oraz możliwości rezygnacji z kursu.
Prawa stron nie mogą być większe niż gwarantowane umową.

Umowa o nauczanie na kursie stacjonarnym

Umowa ta jest podpisywana osobiście w siedzibie naszej firmy
i określa między innymi:
  - rodzaj kursu
  - minimalną i maksymlaną liczbę osób w grupie
  - liczbę godzin kursu
  - cenę całego kursu
  - możliwości podziału opłat na raty
  - terminy wnoszenia opłat
  - możliwości rezygnacji z kursu

Umowa o nauczanie na kursie internetowym

Umowa ta może być podpisywana osobiście w siedzibie naszej firmy,
lub podpisywana zdalnie i określa między innymi:
  - rodzaj kursu
  - termin rozpoczęcia i zakończenia kursu
  - cenę całego kursu
  - możliwości podziału opłat na raty
  - terminy wnoszenia opłat
  - możliwości rezygnacji z kursu

 

Regulamin kursu

Regulamin kursu precyzuje, nie opisane w umowie, zasady uczestnictwa
w konkretnym kursie stacjonarnym lub internetowym.

Regulamin kursu, a umowa o nauczanie

Regulamin kursu stanowi zawsze załącznik do umowy o nauczanie. Celem stosowania regulaminu, jest zachowanie przejrzystości zapisów umowy, czyli wyłączenie z umowy o nauczanie zbyt dużej liczby zapisów, które mogłyby utrudnić zrozumienie jej treści.