logo Podręczniki na kursach stacjonarnych

TOP Link

Przeczytaj również opis
e-podręczników.

books

 

TOP Link

etabPrzeczytaj również opis naszej
e-tablicy.

TOP Link

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

TOP Link

Kliknij na Top link i dowiedz się więcej na temat naszego nauczania
na platformie
Skype

skype

Zeszyty i papierowe podręczniki do kursów

booksJak w każdej szkole, podstawowymi narzędziami w pracy
słuchacza są zeszyt i podręcznik. Oprócz numerów i dat
kolejnych zajęć, słuchacz notuje w zeszycie jedynie to,
czego nie da się zanotować w podręczniku.

Poglądy na temat notowania w podręczniku są w edukacji zróżnicowane.Na pewno w matematyce,języku polskim
i wielu innych przedmiotach nie ma potrzeby pisania
w podręczniku i może on służyć przez kilka lat.

Definitywnie podręcznik wieloletni wychodzi taniej, ale nie w przypadku nauki języka obcego! Konieczność przepisywania wszystkiego do zeszytu, aby podręcznik posłużył jeszcze komuś innemu - to już metody sprzed wieków, gdy wielkość przerabianego w jednostce czasu materiału była kilkadziesiąt razy mniejsza niż obecnie. Nieprzejrzyste pisanie ołówkiem w podręczniku, tylko po to aby potem dało się wymazać, to również tylko pozorne oszczędności. Wymazane wpisy (o ile wogóle były porawne) bedą i tak zawsze widoczne i przeszkadzają uczącemu się w samodzielnym lub grupowym rozwiązaniu zadania językowego, a nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.

Poza tym, dobrze opisany podręcznik jest nieocenionym narzędziem w procesie nauczania i postępach w nauce, a cena nowego podręcznika w porównaniu do ceny kursu jest zawsze śmiesznie mała.
Oszczędzając na podręczniku oszczędzasz tylko i wyłącznie na postępach swojego nauczania!

Zakup podręczników

Z kilku powodów, w większości przypadków, podręczniki zakupowane są przez szkołę za pieniądze wplacone wcześniej na ten cel przez słuchacza. Szkoła ma większe możliwości dostępu do zakupu podręczników i może negocjować ich ceny, dzięki czemu słuchacz kupuje je taniej niż w księgarni. Drugim powodem jest to, że w ten sposób podręczniki są nowe i bez wpisów, co może być warunkiem zapisu na kurs.
Szkoła nie handluje podręcznikami i nie zarabia na nich!

 

Prawa autorskie

Nasza szkoła szanuje i przestrzega prawa autorskie.

Prawa autorskie do podręcznika i towarzyszących mu materiałów mają autorzy podręcznika i jego wydawnictwo. Większość stosowanych przez nas podręczników, ma załączone gratis przez wydawnictwo plyty CD z nagraniami audio. W przypadku braku takiej płyty, słuchacz pracuje z nagraniami jedynie na zajęciach, ale zawsze może zakupić oryginalne nagrania w wydawnictwie.

Prawa autorskie do wykonywanych przez nas e-podręczników ma nasza szkoła języków.
Materiały te, jak również stosowane w nich nagrania audio i wideo, są prezentowane słuchaczom podczas zajęć i nie udostępnione do użytku poza szkołą.

 

Podręczniki papierowe, a  e-podręczniki

Każdy z papierowych podręczników używanych na kursach jest przez nas opracowany w formie unikalnego e-podręcznika, czyli dokumentu elektronicznego wykorzystywanego do prezentacji na naszej e-tablicy. Z uwagi na zachowanie praw autorskich, dokumenty te są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego na kursach i nie są sprzedawane, udostępniane poza szkołą, ani rozpowszechniane w żaden inny sposób. Prezentacją tych materiałów na elektronicznej tablicy zajmuje się naauczyciel prowadzący zajęcia.