logo Podręczniki na kursach zdalnych

 

Przeczytaj również opis
e-podręczników.

books

 

 

 

etabPrzeczytaj również opis naszej
e-tablicy.

 

 

 

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat naszego nauczania
na platformie
ZOOM

skype

Zeszyty i papierowe podręczniki do kursów

booksJak w każdej szkole, podstawowymi narzędziami w pracy
słuchacza są podręcznik i notatnik. Oprócz numerów i dat
kolejnych zajęć, słuchacz notuje w notatniku jedynie to,
czego nie da się zanotować w podręczniku.
Na kursach zdalnych notatnik może być e-dokumentem.

Poglądy na temat notowania w podręczniku są w edukacji zróżnicowane. Na pewno w matematyce, języku polskim
i wielu innych przedmiotach nie ma potrzeby pisania
w podręczniku i może on służyć przez kilka lat.
Na naszych kursach językowych stosujemy tylko podręczniki niewieloletnie,
więc wszystkie ćwiczenia i większość notatek wykonyje się bezpośrednio w podręczniku, co skaraca czas nauki zwiększa jej skuteczność.

 

Zakup papierowych podręczników do kursów

W celu ochrony praw autorskich wydawnictwa, podręczniki do naszych kursów online zamawiane są przez szkołę bezpośrednio w wydawnictwie i wysyłane są przez szkołę kurierem z wydawnictwa na adres słuchacza. Słuchacz płaci za podręczniki w cenie detalicznej w momencie odbioru od kuriera (plus opcjonalnie koszty dostawy kurierskiej).

Zamówione podręczniki wysyłane są słuchaczowi po podpisaniu umowy
i zaksięgowaniu pierwszej raty opłat za kurs.
W ten sposób podręczniki są oryginalne nowe i bez wpisów,
co stanowi warunek zapisu na kurs.
Większość wydawnictw wysyła odbiorcy fakturę za zakupione podręczniki.
Szkoła nie handluje podręcznikami i nie zarabia na nich!

E - podręczniki do kursów

E-podręczniki do naszych kursów online stanowią własność szkoły i jej tajemnicę handlową. W celu ochrony naszych praw autorskich i praw wydawnictwa
prezentowane są na zajęciach w taki sposób, aby słuchacz nie miał możliwości
ich kopiowania i rozpowszechniania.
Zapis na nasz kurs nie daje słuchaczowi prawa do udostępniania mu
naszych e-podręczników poza czasem zajęć.

 

Prawa autorskie

Nasza szkoła szanuje i przestrzega prawa autorskie.

Prawa autorskie do podręcznika i towarzyszących mu materiałów mają autorzy podręcznika i jego wydawnictwo. Wiekszość ze stosowanych przez nas podręczników, ma załączone gratis przez wydawnictwo płyty CD z nagraniami audio-wideo, lub bezpłatny dostęp do tych materiałów online na stronach wydawnictwa. W przypadku braku takiej płyty, słuchacz pracuje z nagraniami jedynie na zajęciach, ale zawsze może zakupić oryginalne nagrania w wydawnictwie.

Prawa autorskie do wykonywanych przez nas e-podręczników ma nasza szkoła języków.
Materiały te, jak również stosowane w nich nagrania audio i wideo, są prezentowane słuchaczom podczas zajęć i nie udostępnione do użytku poza szkołą.

 

Podręczniki papierowe, a  e-podręczniki

Każdy z papierowych podręczników używanych na kursach jest przez nas opracowany w formie unikalnego e-podręcznika, czyli dokumentu elektronicznego wykorzystywanego do prezentacji na naszej e-tablicy. Z uwagi na zachowanie praw autorskich, dokumenty te są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego na kursach i nie są sprzedawane, udostępniane poza szkołą, ani rozpowszechniane w żaden inny sposób. Prezentacją tych materiałów na elektronicznej tablicy zajmuje się naauczyciel prowadzący zajęcia.