logo Kadra

 

Przeczytaj również informacje
o naszej firmie.

firma

 

 

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

 

 

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszego nauczania
na platformie
ZOOM

skype

Nasze kadrykadra

Jak w każdej firmie, posiadamy kilka rodzajów kadry pełniących różne obowiązki.Część pracowników
należy więcej niż do jednego rodzaju kadry.

Kadra nauczająca

Jak wynika z jej nazwy, kadra nauczająca zajmuje się prowadzeniem kursów stacjonarnych i internetowych,
ale większość jej członków ma podwójne kwalifikacje:
pedagogiczne i informatyczne, więc nie tylko uczą,
ale wykonują również obowiązki kadry IT.

 

itKadra IT

Kadra IT, to kadra informatyczna. Zadaniem tej kadry jest przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia kursów stacjonarnych i internetowych.

 

Wszystkie nasze kursy stacjonarne prowadzone są z użyciem naszej
elektronicznej tablicy oraz wykonanych przez nas e-podręczników.
Wszystkie e-materiały przygotowujemy sami, przez co jesteśmy unikalni
na rynku szkół językowych. Nie zajmujemy się też sprzedażą, ani innym rozpowszechnianiem produkowanych wykorzystywanych przez nas materiałów.
Materiały do kursów internetowych stanowią dokumenty elektroniczne
opracowywane przez nasz kadrę IT i również przez naszą kadrę nauczającą.


skillsSzkolenia

Nasza kadra stale podnosi swoje umiejętności na szkoleniach
z dziedziny nowych technik edukacyjnych oraz informatycznych.

Kadra, a właściciele firmy

Właściciele firmy biorą czynny osobisty udział w całym życiu szkoły. Stanowią jej kadrę zarządzającą, zajmują się utrzymaniem i rozwojem pozostałych kadr,
oraz osobiście są również członkami kadry nauczającej i kadry IT.