logo e-Podręczniki na kursach stacjonarnych

TOP Link

etabPrzeczytaj również opis
e-tablicy.

 

TOP Link

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

Elektroniczne e-podręczniki do kursów

ebookPodręcznik elektroniczny to zestaw dokumentów elektronicznych, opracowanych przez nas w specjalnej formie dostosowanej do prezentacji na naszej e-tablicy.

Treść e-podręczników

e-Podręcznik zawiera wszystkie ćwiczenia,
które słuchacz ma przed sobą w otwartym podręczniku podczas prowadzenia zajęć, ale z możliwością edytowania tych ćwiczeń na e-tablicy na oczach słuchaczy w zależności
od indywidualnych potrzeb słuchaczy lub grupy kursowej.

W przeciwieństwie do innych, wykonanych przez informatyków, programów do obsługi stosowanych na rynku elektronicznych tablic, nasz program ma możliwości edytowania
treści tablicy od zera, przez nauczyciela języka, który jest też informatykiem!

Dodatkowo, e-podręcznik zawiera też wszystkie materiały z książki dla nauczyciela
np. sugerowane wersje wypracowań lub ćwiczeń o opcjonalnych rozwiązaniach,
z możliwością ich natychmiastowej prezentacji na ekranie tablicy w zależności od potrzeb.

Nase zajęcia prowadzone są z komputera, ale na komputerze pracuje nauczyciel
sterujący elektroniczną tablicą, a nie słuchacz.

Prawa autorskie i tajemnica handlowa firmy

Szczegółowe informacje na temat budowy naszego e-podręcznika są objęte naszym prawem autorskim oraz tajemnicą handlową firmy i bez naszej pisemnej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim.